virginology.org
Page 6 Page 7 Page 8

World Virgins until Marriage Home Page 7,  Go to Page  2, 3, 4, 5, 6, V, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Virginity until marriage is the best for you. 童贞直到结婚是最适合你说
Amber, 19, and Molly, 21, two virgins from Taiwan visiting Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital, and Allegory of Truth, Chapel of St. Elizabeth of Hungary in Wroclaw Cathedral. Fine art photography by Zbigniew Halat. 琥珀,19,和莫莉,21岁的两名来自台湾的处女对他们进行访问弗罗茨瓦夫,波兰童贞,直到结婚的世界资本。和寓言的真理。美术摄影由兹比格涅夫·哈拉特。
Amber, 19, and Molly, 21, two virgins from Taiwan visiting Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital, and Allegory of Truth, Chapel of St. Elizabeth of Hungary in Wroclaw Cathedral. Fine art photography by Zbigniew Halat. 琥珀,19,和莫莉,21岁的两名来自台湾的处女对他们进行访问弗罗茨瓦夫,波兰童贞,直到结婚的世界资本。和寓言的真理。美术摄影由兹比格涅夫·哈拉特。
SPECULATIO VERITATIS
Latin: speculatio derived from speculum - a mirror, specere - to look at
Latin: speculatio veritatis; English:  the search for truth the quest for truth, thus speculation:  ideas or guesses about something that is not known; Polish: poszukiwanie prawdy; German: die Erforschung der Wahrheit; młoda kobieta sukcesem zakończyła poszukiwanie prawdy (speculatio veritatis) i depcze przerażonego mężczyznę, który jest symbolem kłamstwa, young woman has successfully completed the search for truth (speculatio veritatis) and tramples panicked man who is the symbol of lies; junge Frau hat erfolgreich die Suche nach der Wahrheit abgeschlossen (speculatio veritatis) und trampelt in Panik versetzt Mann, der das Symbol der Lüge ist.


Virginity until marriage is the best for you to say Amber, 19, and Molly, 21 years old, two virgins from Taiwan in Wroclaw, Poland, Virginity until Marriage Capital of the World. 童贞直到结婚是最适合你说的琥珀,19,和莫莉,21岁,的两名来自台湾的处女弗罗茨瓦夫,波兰,童贞,直到结婚的世界资本。 on youtube
Virginity until marriage is the best for you say Amber, 19, and Molly, 21 yo, two virgins from Taiwan in Wroclaw, Poland, Virginity until Marriage Capital of the World. 童贞直到结婚是最适合你说的琥珀,19,和莫莉,21岁,的两名来自台湾的处女弗罗茨瓦夫,波兰,童贞,直到结婚的世界资本。 on youtubeTwo virgins from Taiwan: virginity until marriage is the best for you; 的两名来自台湾的处女 : 童贞直到结婚是最适合你 on youtube


童贞直到结 婚是男人的荣誉   童 贞直到结婚是女人的骄傲
童贞直到结婚是男人的荣誉 童贞直到结婚是女人的骄傲 Virginity until marriage is a man's honour. Virginity until marriage is a woman's pride.
Virginity until marriage is a man's honour   Virginity until marriage is a woman's pride


Home
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
Pairing two halves of an apple
Dr Halat’s endless list of reasons to remain a virgin until marriage
Masters of Willpower
Virgin until Marriage
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital, European Capital of Culture 2016


VIRGINAL WROCLAW, POLAND

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE

WROCLAW, POLAND, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016

FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND

The European civilization has been fueled by amazing grace beauty of bold female virgins like Greek mythical goddess Artemis, French heroine Roman Catholic saint Jeanne d'Arc, Polish freedom fighter against the German and Russian occupation Danuta Siedzikowna - Inka. Fine art photography by Zbigniew Halat
FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT

real + virtual = symbiotic space World Virgins until Marriage visit global virginology.org
real + virtual = symbiotic space

VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
World Virgins until  Marriage VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL http://virginology.org
World Virgins until  Marriage

real + virtual = symbiotic space
we are the people of the worldGo to Page 8The Art and Spirit of Wroclaw, Poland

The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe


The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


WROCLAW, POLAND  WORLD VIRGINITY UNTIL MARRIAGE CAPITAL

WROCLAW POLAND 2016
European Capital of Culture Europejska Stolica Kultury 2016 Capital Europea de la Cultura
Europako Kultura Hiriburu


 Wroclaw Silesian Capital

 Wroclaw close-ups

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

 
How to love the Germans? Jak pokochać Niemców?
Jak milovat Němců? Wie man die Deutschen lieben?


Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

Mt Sleza  Silesian Sleza Mountain

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA
POCHOD PANICŮ A PANEN NA HORU SLEZU
MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира


Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

The Odra River, Mother of Western Poland

silesian.eu Main Page


Web pages in Polish

Śląsk #1: Ślęża - korzeń Śląska
od zamierzchłej przeszłości do teraźniejszości

Śląsk #2: Śląsk kolebką Polski

Śląsk #3: Dwieście lat prusactwa na Śląsku

Śląsk #4: Mapy

DZIEWICZY WROCŁAW

Źródło*Anna*Dzika*Przyroda

*Góra*Ślęża*Śląsk*Polski

Ślęża

Towarzystwo Ślężańskie

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ

GLOBAL VIRGINOLOGY . ORGANIZATION