Home
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
Pairing two halves of an apple
Dr Halat’s endless list of reasons to remain a virgin until marriage
Masters of Willpower
Virgin until Marriage
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity
until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


VIRGINAL WROCLAW, POLAND

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE

WROCLAW, POLAND, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016

FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT

real + virtual = symbiotic space World Virgins until Marriage visit global virginology.org
real + virtual = symbiotic space

VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
World Virgins until  Marriage VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL http://virginology.org
World Virgins until  Marriage

real + virtual = symbiotic space
we are the people of the world
Go to Page 2

virginology.org

GLOBAL VIRGINOLOGY . ORGANIZATION
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime.
20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia.


Page 1, Go to Page
  2, 3, 4, 5, 6

From a well-documented observation we know that at the age of 20, a young woman is most attractive to a man of any age. A twenty-year-old virgin has a unique opportunity of a lifetime to allure a sensible candidate for the best husband. An image of virginal bride, a groom - preferably a virgin - will keep for whole life making up the successful marriage of both. As a faithful husband, he won't hurt her by abandonment in need, and will reject the temptation to escape into divorce in pursuit of a next twenty-year-old woman. Z dobrze udokumentowanych obserwacji wynika, że w 20 r. ż. młoda kobieta jest najbardziej atrakcyjna dla mężczyzny w każdym wieku. Dwudziestoletnia dziewica ma niepowtarzalną życiową szansę zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża. Jako wierny mąż obraz dziewiczej panny młodej pan młody - najlepiej też dziewiczy - zachowa na całe życie składające się na sukces małżeński obojga. Nie skrzywdzi jej porzuceniem w potrzebie, odrzuci pokusy i ucieczkę w rozwód w pogoni za kolejną dwudziestolatką.
Bud: get prepared for successful marriage. Have you taught your budding daughter that being a virgin at 20 is once-in-a-lifetime chance to allure a sensible candidate for the best husband? Flower in full bloom: 20 and virgin? don't miss the chance of your lifetime. Petals quickly pass away into the past: 20+, not a virgin? could be too late :(( . A Man's Age vs. the Age of the Women Who Look Best to Him (Source of numerical data: "Dataclysm: Who We Are (When We Think No One's Looking)" by Christian Rudder, 2014). Fine Art Photography by Zbigniew Halat Pączek: przygotuj się do udanego małżeństwa. Czy pouczyliście swoją pączkującą córkę, że dwudziestoletnia dziewica ma niepowtarzalną życiową szansę zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża? W pełnym rozkwicie: 20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia. Płatki bardzo szybko ochodzą w przeszłość: więcej niż 20 lat i nie-dziewica? - może być za późno :(( . Wiek mężczyzny a wiek kobiet, które najbardziej mu się podobają. From a well-documented observation we know that at the age of 20, a young woman is most attractive to a man of any age. A twenty-year-old virgin has a unique opportunity of a lifetime to allure a reasonable candidate for the best husband. An image of virginal bride, a groom - preferably a virgin - will keep for whole life making up the successful marriage of both. As a faithful husband, he won't hurt her by abandonment in need, and will reject the temptation to escape into divorce in pursuit of a next twenty-year-old woman. Z dobrze udokumentowanych obserwacji wynika, że w 20 r. ż. młoda kobieta jest najbardziej atrakcyjna dla mężczyzny w każdym wieku. Dwudziestoletnia dziewica ma niepowtarzalną życiową szansę zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża. Jako wierny mąż obraz dziewiczej panny młodej pan młody - najlepiej też dziewiczy - zachowa na całe życie składające się na sukces małżeński obojga. Nie skrzywdzi jej porzuceniem w potrzebie, odrzuci pokusy i ucieczkę w rozwód w pogoni za kolejną dwudziestolatką.
Bud: get prepared for successful marriage. Have you taught your budding daughter that being a virgin at 20 is once-in-a-lifetime chance to allure a sensible candidate for the best husband? Flower in full bloom: 20 and virgin? don't miss the chance of your lifetime. Petals quickly pass away into the past: 20+, not a virgin? could be too late :(( . A Man's Age vs. the Age of the Women Who Look Best to Him (Source of numerical data: "Dataclysm: Who We Are (When We Think No One's Looking)" by Christian Rudder, 2014). Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Pączek: przygotuj się do udanego małżeństwa. Czy pouczyliście swoją pączkującą córkę, że dwudziestoletnia dziewica ma niepowtarzalną życiową szansę zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża? W pełnym rozkwicie: 20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia. Płatki bardzo szybko ochodzą w przeszłość: więcej niż 20 lat i nie-dziewica? - może być za późno :(( . Wiek mężczyzny a wiek kobiet, które najbardziej mu się podobają (Źródło danych liczbowych: "Dataclysm: Who We Are (When We Think No One's Looking)" by Christian Rudder, 2014).

Bud - Flower in full bloom - Faded flower Pączek - Kwiat w pełnym rozkwicie - Przekwitły
Bees and Roses Sexual Education: 20 and virgin? don't miss the chance of your lifetime! Bud - Flower in full bloom - Faded flower sex ed, se, virginology.org
Bees and Roses Sexual Education: 20 and virgin? don't miss the chance of your lifetime!  sex ed, se, virginology.org on youtube
Edukacja seksualna typu Pszczoły i Róże: 20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia!  virginology.org
na youtube

"Petals quickly pass away into the past": this isn't just a metaphore, it's a matter of fat loss which is a commonly observed phenomenon: the adolescent fat accumulated underneath the skin which makes the teen vulva puffy, diappears quickly when a girl turns 20 and becomes a woman. From the Internet: "Just as your face starts sagging, so your lady parts will inevitably age over time. One critical difference: There are a million products to help keep your face looking supple, but your vagina is kind of left to fend for itself. “Gynecologists don’t tell women these things are going to happen, and then women come in shocked that their vagina and vulva have completely changed over the course of a couple years,” says Karen Boyle, M.D., an expert in female sexual health and vaginal rejuvenation.Beginning as early as your 20s, you may lose fat in your outer labia and mons pubis (the mound of fatty tissue above your lips). “Those areas can start to sag—it’s volume loss, just like you’d have in your breasts or face as you age,” says Boyle."

Pouty lips, plump pout, full, puffy, large, protruding are the easiest perceivable hallmark of adolescent virginal charm, a female virgin's divine gift of sex appeal which is crucial to allure a sensible candidate for the best husband. Minute hair growth under the lip reveals another symptom of naturally turbulent impact of sex hormones on adolescent body. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Usta wydęte, pulchne, pełne, opuchnięte, duże, wydatne - są najłatwiej dostrzegalnym znakiem rozpoznawczym dziewiczego powabu nastolatki, darowanego dziewicom przez Pana Boga seksapilu, który ma kluczowe znaczenie dla zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża. Maleńkie włoski pod wargą ujawniają kolejny objaw naturalnie burzliwego wpływu hormonów płciowych na dorastający organizm. It is proven that minor imperfections of the skin, in the eyes of men emphasize the attractiveness of the opposite sex. Therefore, fine photography does not recognize retouching. Jest dowiedzione, że drobne niedoskonałości skóry w oczach mężczyzn podkreślają atrakcyjność płci przeciwnej. Dlatego fotografia artystyczna nie uznaje retuszu.
Pouty lips, plump pout, full, puffy, large, protruding are the easiest perceivable hallmark of adolescent virginal charm, a female virgin's divine gift of sex appeal which is crucial to allure a sensible candidate for the best husband. Minute hair growth under the lip reveals another symptom of naturally turbulent impact of sex hormones on adolescent body. Fine Art Photography by Zbigniew Halat. Usta wydęte, pulchne, pełne, opuchnięte, duże, wydatne - są najłatwiej dostrzegalnym znakiem rozpoznawczym dziewiczego powabu nastolatki, darowanego dziewicom przez Pana Boga seksapilu, który ma kluczowe znaczenie dla zwabienia sensownego kandydata na najlepszego męża. Maleńkie włoski pod wargą ujawniają kolejny objaw naturalnie burzliwego wpływu hormonów płciowych na dorastający organizm. It is proven that minor imperfections of the skin, in the eyes of men emphasize the attractiveness of the opposite sex. Therefore, fine photography does not recognize retouching. Jest dowiedzione, że drobne niedoskonałości skóry w oczach mężczyzn podkreślają atrakcyjność płci przeciwnej. Dlatego fotografia artystyczna nie uznaje retuszu.

 VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia.Translate this page!
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.