VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL Virgin until Marriage

Virginity until marriage is the source of world’s harmony.

Translate this page!
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
Pairing two halves of an apple
Dr Halat’s endless list of reasons to remain a virgin until marriage
Masters of Willpower
Virgin until Marriage
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity
until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


VIRGINAL WROCLAW, POLAND

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE

WROCLAW, POLAND, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016

FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT

real + virtual = symbiotic space World Virgins until Marriage visit global virginology.org
real + virtual = symbiotic space

VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
World Virgins until  Marriage VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL http://virginology.org
World Virgins until  Marriage

real + virtual = symbiotic space
we are the people of the world
Go to Page 11
Go to Page 13


virginology.org

GLOBAL VIRGINOLOGY . ORGANIZATION
Virgin until Marriage, Page 12. Go to Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,   13

open the door versus keep this door closed until marriage

otwórz te drzwi contra trzymaj je zamknięte aż do ślubu
open the door versus keep this door closed until marriage * body language: self-affirmation * virgin-until-marriage.org @ virginology.org
body language: self-affirmation
virgin-until-marriage.org @ virginology.org


body language
mowa ciała
inattention 1
bagatelizowanie
temptation 2
kuszenie
consideration
3
rozważanie
hesitation
4
wahanie
frustration
5
frustracja
cogitation
6
rozmyślanie
consultation
7
opiniowanie
liberation
8
oswobodzenie
self-affirmation
9
auto-afirmacja
expectation
10
oczekiwanie

Self-affirmation: the recognition and assertion of the existence and value of one's individual self. Auto-afirmacja: potwierdzenie ogólnej wartości własnej osoby jako kogoś dobrze przystosowanego i moralnego, wewnętrznie spójnego, zdolnego do dokonywania wyborów i sprawowania kontroli nad ważnymi zdarzeniami; uruchamia się szczególnie w stanie zagrożenia poczucia własnej wartości.