VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL Virgin until Marriage

Virginity until marriage is the source of world’s harmony.

Translate this page!
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.

Home
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
Pairing two halves of an apple
Dr Halat’s endless list of reasons to remain a virgin until marriage
Masters of Willpower
Virgin until Marriage
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity
until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


VIRGINAL WROCLAW, POLAND

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE

WROCLAW, POLAND, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016

FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT

real + virtual = symbiotic space World Virgins until Marriage visit global virginology.org
real + virtual = symbiotic space

VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
World Virgins until  Marriage VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL http://virginology.org
World Virgins until  Marriage

real + virtual = symbiotic space
we are the people of the worldGo to Page 7
Go to Page 9

virginology.org

GLOBAL VIRGINOLOGY . ORGANIZATION
Virgin until Marriage, Page 8. Go to Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,   9, 10, 11, 12, 13

open the door versus keep this door closed until marriage
otwórz te drzwi contra trzymaj je zamknięte aż do ślubu
open the door versus keep this door closed until marriage * body language: frustration * virgin-until-marriage.org @ virginology.org
body language: frustration
virgin-until-marriage.org @ virginology.org


body language
mowa ciała
inattention 1
bagatelizowanie
temptation 2
kuszenie
consideration
3
rozważanie
hesitation
4
wahanie
frustration
5
frustracja
cogitation
6
rozmyślanie
consultation
7
opiniowanie
liberation
8
oswobodzenie
self-affirmation
9
auto-afirmacja
expectation
10
oczekiwanie

In psychology, frustration is a common emotional response to opposition. Related to anger and disappointment, it arises from the perceived resistance to the fulfillment of individual will. The greater the obstruction, and the greater the will, the more the frustration is likely to be.
W psychologii frustracja to zespół przykrych emocji związanych z niemożnością realizacji potrzeby lub osiągnięciu określonego celu. Czasem frustrację definiuje się jako każdą sytuację, która wywołuje nieprzyjemne reakcje: ból, gniew, złość, nudę, irytację, lęk i inne formy dyskomfortu. W innych wypadkach jako reakcję na przeszkodę w osiąganiu celu, do którego się dąży.