Home
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
Pairing two halves of an apple
Dr Halat’s endless list of reasons to remain a virgin until marriage
Masters of Willpower
Virgin until Marriage
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity
until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


VIRGINAL WROCLAW, POLAND

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE

WROCLAW, POLAND, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016

FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT

real + virtual = symbiotic space World Virgins until Marriage visit global virginology.org
real + virtual = symbiotic space

VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
World Virgins until  Marriage VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL http://virginology.org
World Virgins until  Marriage

real + virtual = symbiotic space
we are the people of the worldGo to Page 2

virginology.org

GLOBAL VIRGINOLOGY . ORGANIZATION
Pairing two halves of an apple
Page 3, Go to Page 1, 2

 

THE PERFECT WIFE

10 [a] How hard it is to find the perfect wife.[b]
    She is worth far more than jewels.
11 Her husband depends on her.
    He will never be poor.
12 She does good for her husband all her life.
    She never causes him trouble.
13 She is always gathering wool and flax[c]
    and enjoys making things with her hands.
14 She is like a ship from a faraway place.
    She brings home food from everywhere.
15 She wakes up early in the morning,
    cooks food for her family, and gives the servants their share.
16 She looks at land and buys it.
    She uses the money she has earned and plants a vineyard.
17 She works very hard.
    She is strong and able to do all her work.
18 She works late into the night
    to make sure her business earns a profit.
19 She makes her own thread
    and weaves her own cloth.
20 She always gives to the poor
    and helps those who need it.
21 She does not worry about her family when it snows.
    She has given them all good, warm clothes.
22 She makes sheets and spreads for the beds,
    and she wears clothes of fine linen.
23 Her husband is a respected member of the city council,
    where he meets with the other leaders.
24 She makes clothes and belts
    and sells them to the merchants.
25 She is a strong person,[d] and people respect her.
    She looks to the future with confidence.
26 She speaks with wisdom
    and teaches others to be loving and kind.
27 She oversees the care of her house.
    She is never lazy.
28 Her children say good things about her.
    Her husband brags about her and says,
29 “There are many good women,
    but you are the best.”
30 Grace and beauty can fool you,
    but a woman who respects the Lord should be praised.
31 Give her the reward she deserves.
    Praise her in public for what she has done.

Proverbs 31:10-31Easy-to-Read Version (ERV)
POEMAT O DZIELNEJ NIEWIEŚCIE

Alef
10 Niewiastę dzielną któż znajdzie?
Jej wartość przewyższa perły.
Bet
11 Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa;
Gimel
12 nie czyni mu źle, ale dobrze
przez wszystkie dni jego życia.
Dalet
13 O len się stara i wełnę,
pracuje starannie rękami.
He
14 Podobnie jak okręt kupiecki
żywność sprowadza z daleka.
Waw
15 Wstaje, gdy jeszcze jest noc,
i żywność rozdziela domowi,
<a obowiązki - swym dziewczętom>.
Zain
16 Myśli o roli - kupuje ją:
z zarobku swych rąk zasadza winnicę.
Chet
17 Przepasuje mocą swe biodra,
umacnia swoje ramiona.
Tet
18 Już widzi pożytek z swej pracy:
jej lampa wśród nocy nie gaśnie.
Jod
19 Wyciąga ręce po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono.
Kaf
20 Otwiera dłoń ubogiemu,
do nędzarza wyciąga swe ręce.
Lamed
21 Dla domu nie boi się śniegu,
bo cały dom odziany na lata,
Mem
22 sporządza sobie okrycia,
jej szaty z bisioru i z purpury.
Nun
23 W bramie jej mąż szanowany,
gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie.
Samek
24 Płótno wyrabia, sprzedaje,
pasy dostarcza kupcowi.
Ain
25 Strojem jej siła i godność,
do dnia przyszłego się śmieje.
Pe
26 Otwiera usta z mądrością,
na języku jej miłe nauki.
Sade
27 Bada bieg spraw domowych,
nie jada chleba lenistwa.
Kof
28 Powstają synowie, by szczęście jej uznać,
i mąż, ażeby ją sławić:
Resz
29 "Wiele niewiast pilnie pracuje,
lecz ty przewyższasz je wszystkie".
Szin
30 Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Taw
31 Z owocu jej rąk jej dajcie,
niech w bramie chwalą jej czyny.

Księga Przysłów 31:10-31

za przypomnienie tego fragmentu Pisma Świętego należy się podziękowanie pani Małgorzacie Gajos, Gość Niedzielny


 VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
Pairing two halves of an apple

Virgins until Marriage visit global virginology.org

Translate this page!
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.