Translate this page!
Share with others :-)


This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding, Unicode for humanity united.

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
L'art de charme virginal - une grâce irrépressible et irrésistible de la virginité
Le printemps est arrivé. Aimez une vierge frais comme un rayon du printemps tous droits réservés halat.com Spring has arrived. Love a fresh virgin  who is like a ray of spring   all rights reserved halat.com
Spring has arrived. Love a fresh virgin who is like a ray of spring                                  all rights reserved halat.com
Le printemps est arrivé. Aimez une vierge frais comme un rayon du printemps              tous droits réservés halat.com

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

<<< previous
Miss  Love
full size
photo in colour
MLoW Poland icon 01 04 next
Miss  Love
full size
photo in colour
>>>

"Satisfaction lies in the effort, not in the attainment. Full effort is full victory.” Mahatma Gandhi and his philosophy of success

A  philosophy of success
Keep your belief positive because
Your belief becomes your thoughts,
Your thoughts become your words,
Your words become your actions,
Your actions become your habits,
Your habits become your values,
Your values become your destiny
Filozofia sukcesu
Niech twoje przekonania będą pozytywne, gdyż
Twoje przekonania staną się twoimi myślami
Twoje myśli stanją się twoimi słowami
Twoje słowa staną się twoimi działaniami
Twoje działania staną się twoimi nawykami
Twoje nawyki staną się twoimi wartościami
Twoje wartości staną się twoim przeznaczeniem
Una filosofía de éxito
Manten tus creencias positivas porque
Tus creencias se convierten en tus pensamientos.
Tus pensamientos se convierten en tus palabras
Tus palabras se convierten en tus acciones
Tus acciones se convierten en tus hábitos
Tus hábitos se convierten en tus valores
Tus valores se convierte en tu destino
Une philosophie de succès
Gardez vos croyances positives, car
Ce que vous croyez devient vos pensées
Vos pensées deviennent vos paroles
Vos paroles deviennent vos actions
Vos actions deviennent vos habitudes
Vos habitudes deviennent vos valeurs
Vos valeurs deviennent votre destinée
Filozofie úspěchu
Ponechte své přesvědčení pozitivní protože se
z vašich přesvědčení stanou vaše myšlenky
z vašich myšlenek stanou vaše slova
z vašich slov stane vaše chování
z vašej chování stanou vaše zvyky
z vašich zvyků stanou vaše hodnoty
z vašich hodnot stane váš osud 
Eine Philosophie des Erfolgs
Halten Sie seine positive Überzeugungen, dann
Seine Überzeugungen werden deine Gedanken.
Seine Gedanken werden deine Worte.
Seine Worte werden deine Taten.
Seine Taten werden zu deinen Gewohnheiten.
Seine Gewohnheiten werden zu deinen Werten.
Seine Werte werden dein Leben.“
Философия успеха
Сохраняйте  ваши положительные убежденя ибо
ваши убеждения становятся вашими мыслями,
ваши мысли становятся вашими словами,
ваши слова становятся вашими действиями,
ваши действия становятся вашими привычками,
ваши привычки становятся вашими ценностямия,
вашии ценности становятся вашей судьбой
En filosofi af succes
Hold dine overbevisninger positive, fordi
Dine overbevisninger bliver til dine tanker
Dine tanker bliver til dine ord
Dine ord bliver til dine handlinger
Dine handlinger bliver til dine vaner
Dine vaner bliver til dine værdier
Dine værdier bliver til din skæbne


World Virginity until Marriage Capital. Be guided by Miss Love of Wroclaw, Poland.
World Virginity until Marriage Capital. Be guided by Miss Love of Wroclaw, Poland.
World Virginity until Marriage Capital. Be guided by Miss Love of Wroclaw, Poland.
Below please find Best of the Best of the Internet.
The Art and Spirit of Wroclaw, PolandThe Art and Spirit of Wroclaw, Poland

***


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Love Wroclaw's culture. Wroclaw, Poland, along with San Sebastián (Donostia in Basque), Spain, will be the European Capital of Culture in 2016. Wrocław wraz z San Sebastian (Donostia po baskijsku), Hiszpania, będzie Europejską Stolicą Kultury 2016 San Sebastián será Capital Europea de la Cultura en 2016 junto con Breslavia, Polonia 2016an Donostia hiria Polonia Wrocław hiriburuarekin bateria Europako Kultura Hiriburu izango dira.
Wroclaw, Poland, along with  San Sebastián (Donostia in Basque), Spain, the European Capital of Culture 2016
Wrocław wraz z San Sebastian (Donostia po baskijsku), Hiszpania, będzie Europejską Stolicą Kultury 2016
San Sebastián será Capital Europea de la Cultura en 2016 junto con Breslavia, Polonia
2016an Donostia hiria Polonia Wroclaw hiriburuarekin bateria Europako Kultura Hiriburu izango dira.

***

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

The Wroclaw Virgins are Us!


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit***

WROCLAW POLAND 2016
European Capital of Culture Europejska Stolica Kultury 2016 Capital Europea de la Cultura
Europako Kultura Hiriburu


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

 Wroclaw Silesian Capital

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

 Wroclaw close-ups

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***


SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

 How to love the Germans? Jak pokochać Niemców?
Jak milovat Němců? Wie man die Deutschen lieben?


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***


Mt Sleza  Silesian Sleza Mountain

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA
POCHOD PANICŮ A PANEN NA HORU SLEZU
MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA


Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności
click the full colour icon above to visit

***

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit
***

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

The Odra River, Mother of Western Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***


silesian.eu Main Page

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Web pages in Polish

Śląsk #1: Ślęża - korzeń Śląska
od zamierzchłej przeszłości do teraźniejszości

Śląsk #2: Śląsk kolebką Polski

Śląsk #3: Dwieście lat prusactwa na Śląsku

Śląsk #4: Mapy

Źródło*Anna*Dzika*Przyroda*Góra*Ślęża*Śląsk*Polski

Ślęża

Towarzystwo Ślężańskie

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ

Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności