Home
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
Pairing two halves of an apple
Dr Halat’s endless list of reasons to remain a virgin until marriage
Masters of Willpower
Virgin until Marriage
The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity
Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity
until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


VIRGINAL WROCLAW, POLAND

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA

SLEZA - THE MARIAN MOUNTAIN OF PEACE

WROCLAW, POLAND, EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2016

FOTO - WROCŁAW WROCLAW, POLAND

FINE ART PHOTOGRAPHY BY ZBIGNIEW HALAT

real + virtual = symbiotic space World Virgins until Marriage visit global virginology.org
real + virtual = symbiotic space

VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
World Virgins until  Marriage VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL http://virginology.org
World Virgins until  Marriage

real + virtual = symbiotic space
we are the people of the worldGo to Page 2
Go to Page 4

virginology.org

GLOBAL VIRGINOLOGY . ORGANIZATION
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime.
20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia.


Page 3, Go to Page
  1, 2,   4, 5, 6

Research shows that men are most attracted to women in their early 20s - no matter how old they get, women want a 'guy to be roughly as old as she is'; the women's choice far better promises the fulfilment of the definition of procreation: -  the sexual activity of conceiving and bearing offspring, to whom parents guarantee safe and optimal development from conception until achieving full independence. Badania wykazują, że mężczyzn w każdym wieku najbardziej pociągają kobiety od 20 do 24 roku życia, kobiety chcą "aby facet był mniej więcej w moim wieku"; wybór kobiet o wiele lepiej obiecuje wypełnić definicję prokreacji, a jest to 'aktywność seksualna polegająca na płodzeniu i rodzeniu potomstwa, któremu rodzice gwarantują bezpieczny i optymalny rozwój od poczęcia do osiągnięcia pełnej samodzielności'.
Circe by Emile Lévy. Research shows that men are most attracted to women in their early 20s - no matter how old they get, women want a 'guy to be roughly as old as she is'; the women's choice far better promises the fulfilment of the definition of procreation: -  the sexual activity of conceiving and bearing offspring, to whom parents guarantee safe and optimal development from conception until achieving full independence.
Circe by Emile Lévy, 1889

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity. Masterfully pursue the art of virginal charm until marriage to allure a sensible candidate for the best husband without being hurt and / or hurting others. Sztuka dziewiczego powabu - niepohamowany i zniewalający wdzięk dziewictwa. Po mistrzowsku uprawiaj sztukę dziewiczego powabu zanim zawrzesz małżeństwo, aby zwabić sensownego kandydata na najlepszego męża, nie dpouszczając do zranienia i / lub ranienia innych.
Nude with blonde hair by Tadeusz Styka. The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity. Masterfully pursue the art of virginal charm until marriage to allure a sensible candidate for the best husband without being hurt and / or hurting others.
Nude with blonde hair by Tadeusz Styka. Akt blondynki autorstwa Tadeusza Styki.

 VIRGINOLOGY . ORGANIZATION GLOBAL
20 and virgin? Don't miss the chance of your lifetime
20 lat i dziewica? - nie strać szansy całego życia.


Translate this page!
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding. Unicode for humanity united.